Impact

Een verlies heeft enorm veel impact op je lichaam en geest. Het stress systeem wordt geactiveerd waardoor je lijf min of meer in een constante staat van paraatheid verkeert.

Dit heeft invloed op je spieren, organen en weefsels en kunnen daar klachten geven. Ook emoties spelen bij verlies een grote rol. Wanneer deze geuit worden kan de energie doorstromen in het lichaam. Maar wanneer emoties opgekropt worden en dat gebeurt veelal onbewust, kunnen deze klachten veroorzaken.

Wat vertelt het lichaam

Het kan zeer helpend zijn om aandacht te schenken aan het lichaam in zijn totaliteit. Waarbij ik belangstelling heb voor jou fysieke lijf, emoties en gedachten. De kern van holistische massagetherapie is de uitnodiging om met alle aandacht te voelen wat er is en daar helemaal bij aanwezig te zijn. Samen met jou kijk ik naar wat je lichaam jou te vertellen heeft. Om anders te leren kijken, zodat je weer meer in contact komt met jezelf.

Herstellen

Door middel van massage wordt het parasympatisch zenuwstelsel geactiveerd waardoor het lichaam weer kan herstellen en meer in balans komt.

Verlies gaat niet alleen over een dierbare die is overleden, maar ook over bijvoorbeeld: -echtscheiding, -verlies van baan, -verlies van je gezondheid, -verlies door ziekte van je partner of kind, -een miskraam of het gevoel jezelf verloren te zijn (bv bij een burn-out).

Wanneer verlieservaringen al langer geleden zijn en niet “verwerkt”, kunnen deze opgeslagen zijn in het celgeheugen van het lichaam. Ervaringen opgeslagen in het celgeheugen kunnen alleen geheeld worden via het lijf; niet via gedachten of emoties, maar door gewaarwording van fysieke sensaties in het lichaam. (Het veld van aandacht. C. van der Arend, 2016)