Diffuus verlies

Rouwen wordt vaak geassocieerd met overlijden. Maar rouwen is een menselijke reactie op élke vorm van verlies. Zo zijn er ook verliezen die minder duidelijk zijn, we spreken dan over een diffuus verlies. Denk daarbij bijvoorbeeld aan iemand met een gezinslid die lijdt aan een psychische stoornis of aan dementie, aan ongewenste kinderloosheid of iemand die zijn zelfbeeld verloren is omdat hij/zij veel gepest is. Dit zijn nog maar enkele voorbeelden van de vele (diffuse) verliezen die er bestaan.

Helaas worden deze verliezen niet altijd (h)erkent. Niet door de omgeving maar vaak ook niet door degene zelf. Terwijl ook deze verliezen een warboel aan gevoelens teweeg kunnen brengen. Soms kan het lijken of je overspoeld raakt door je emoties en op een ander moment loop je er misschien (onbewust) voor weg. Het kan voelen alsof je hoofd, hart, verstand en gevoel elkaar zijn kwijtgeraakt, niet meer weten hoe samen te werken.

Vanuit eigen ervaring weet ik hoe ondersteunend het is om juist in zo’n proces het contact met je lichaam te hervinden. Door de aanrakingen van degene die mij daarin begeleide, kwam ik weer in contact met mijn lijf en emoties. Ik ging mijn lichaam weer bewonen en opende me voor mijn gevoelens maar liet me er niet meer door meeslepen. Ik ervaarde via mijn lijf bedding in mezelf, waardoor ik meer draagkracht ontwikkelde en beter kon voelen wat ik écht nodig had.

Voel jij behoefte aan ondersteuning in je (rouw)proces. Je bent  van harte welkom in mijn praktijk.

Zijn! Massagetherapie en lichaamsgerichte begeleiding bij rouw en verlies.